تفاوت بین کمد (باکس) و کمد دیواری (چهار چوب) :


کمد دیواری از کف و از کناره ها به دیوار متصل است و طبقات آن توسط اتصالات مخصوص به دیوار پیچ می شوند. به عبارت ساده تر، هنگامی که شما درب کمد دیواری را باز می کنید از داخل و رو به رو، دیوار اتاق را مشاهده می کنید اما در کمد (باکس) این چنین نیست و وقتی شما درب کمد را باز می کنید، داخل آن تماما ام دی اف را مشاهده می کنید. به دلیل این که در ساختار کمد دیواری جنس ام دی اف کمتری نسبت به ساختار کمد استفاده می شود طبیعی است که قیمت کمد دیواری کمتر از قیمت کمد باشد.

نحوه محاسبه متراژ :


متراژ پارتیشن،  کمد،  کمد دیواری، پارکت، دیوارپوش بر حسب متر مربع (مساحت) محاسبه می شود
ولی کابینت و قرنیز بر حسب متر طول محاسبه می شود.

لیست قیمت کمد و کمد دیواری :

تمامی قیمت ها با هزینه حمل و نصب در
تهران و حومه شرق
می باشد.
قیمت هر کشو  150/000 تومان به مبلغ نهایی اضافه می شود.
قیمت هر درب ریلی 80/000 تومان به مبلغ نهایی اضافه می شود.

Wall Wardrobe (1)
Wall Wardrobe (2)
Wall Wardrobe (3)
Wall Wardrobe (4)
Wall Wardrobe (5)
Wall Wardrobe (6)
Wall Wardrobe (7)
Wall Wardrobe (8)
Wall Wardrobe (9)
Wall Wardrobe (10)
Wall Wardrobe (11)
Wall Wardrobe (12)
Wall Wardrobe (13)
Wall Wardrobe (14)
Wall Wardrobe (15)
Wall Wardrobe (16)
Wall Wardrobe (17)
Wall Wardrobe (18)
Wall Wardrobe (19)
Wall Wardrobe (20)
Wall Wardrobe (21)
Wall Wardrobe (22)
Wall Wardrobe (23)
Wall Wardrobe (24)
Wall Wardrobe (25)
Wall Wardrobe (26)
Wall Wardrobe (27)
Wall Wardrobe (28)
Wall Wardrobe (29)
Wall Wardrobe (30)
Wall Wardrobe (31)
Wall Wardrobe (32)
Wall Wardrobe (33)
Wall Wardrobe (34)
Wall Wardrobe (35)
Wall Wardrobe (36)
Wall Wardrobe (37)
Wall Wardrobe (38)
Wall Wardrobe (39)
Wall Wardrobe (40)
Wall Wardrobe (41)
Wall Wardrobe (42)
Wall Wardrobe (43)
Wall Wardrobe (44)
Wall Wardrobe (45)
Wall Wardrobe (46)
Wall Wardrobe (47)
Wall Wardrobe (48)
Wall Wardrobe (49)
Wall Wardrobe (50)
Wall Wardrobe (51)
Wall Wardrobe (52)
Wall Wardrobe (53)
Wall Wardrobe (54)
Wall Wardrobe (55)
Wall Wardrobe (56)
Wall Wardrobe (57)
Wall Wardrobe (58)
Wall Wardrobe (59)
Wall Wardrobe (60)
Wall Wardrobe (61)
Wall Wardrobe (62)
Wall Wardrobe (63)
Wall Wardrobe (64)
Wall Wardrobe (65)
Wall Wardrobe (66)
Wall Wardrobe (67)
Wall Wardrobe (68)
Wall Wardrobe (69)
Wall Wardrobe (70)
Wall Wardrobe (71)
Wall Wardrobe (72)
Wall Wardrobe (73)
Wall Wardrobe (74)
Wall Wardrobe (75)
Wall Wardrobe (76)
Wall Wardrobe (77)
Wall Wardrobe (78)
Wall Wardrobe (79)
Wall Wardrobe (80)
Wall Wardrobe (81)
Wall Wardrobe (82)
Wall Wardrobe (83)
Wall Wardrobe (84)
Wall Wardrobe (85)
Wall Wardrobe (86)
Wall Wardrobe (87)
Wall Wardrobe (88)
Wall Wardrobe (89)
Wall Wardrobe (90)
Wall Wardrobe (91)
Wall Wardrobe (92)
Wall Wardrobe (93)
Wall Wardrobe (94)
Wall Wardrobe (95)
Wall Wardrobe (96)
Wall Wardrobe (97)
Wall Wardrobe (98)
Wall Wardrobe (99)
Wall Wardrobe (100)
Wall Wardrobe (101)
Wall Wardrobe (102)
Wall Wardrobe (103)
Wall Wardrobe (104)
Wall Wardrobe (105)
Wall Wardrobe (106)
Wall Wardrobe (107)
Wall Wardrobe (108)
Wall Wardrobe (109)
Wall Wardrobe (110)
Wall Wardrobe (111)
Wall Wardrobe (112)
Wall Wardrobe (113)
Wall Wardrobe (114)
Wall Wardrobe (115)
Wall Wardrobe (116)
Wall Wardrobe (117)
Wall Wardrobe (118)
Wall Wardrobe (119)
Wall Wardrobe (120)
Wall Wardrobe (121)
Wall Wardrobe (122)
Wall Wardrobe (123)
Wall Wardrobe (124)
Wall Wardrobe (125)
Wall Wardrobe (126)
Wall Wardrobe (127)
Wall Wardrobe (128)
Wall Wardrobe (129)
Wall Wardrobe (130)
Wall Wardrobe (131)
Wall Wardrobe (132)
Wall Wardrobe (133)
Wall Wardrobe (134)
Wall Wardrobe (135)
Wall Wardrobe (136)
Back
Next
تمام قیمت ها مطابق با تاریخ سایت به روز می باشد و هر ماه به روز رسانی می شود

نمونه کارهای انجام شده کمد دیواری

Pardis Decoral
Pardis Decoral
Pardis Decoral
Pardis Decoral
طـراح و مـدیـر وب سـایـت :  مـهـنـدس عـرفـان سـپـهـری
تمامی حقوق این سایت متعلق به پردیس دکورال می باشد و هر گونه کپی برداری غیر قانونی بوده و پیگیری خواهد شد